loading
м. Івано-Франківськ, вул. Довга, буд. 20В

Лабораторія

Медична клініка "Здоров'я і краса" – приватний, різнопрофільний медичний заклад, який надає висококваліфіковану консультативну, діагностичну, профілактичну і лікувальну допомогу дорослим і дітям. Ми використовуємо найкращі матеріали і технології.

Комплексні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
502 Пакетне дослідження "Базовий скринінг" (Розгорнутий аналіз крові + загальний аналіз сечі) 1 р.д. Капілярна кров, венозна кров, сеча 135
503 Пакет «Індекс ROMA » (Ca 4, розрахунок індексу ROMA) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 480
504 Пакет «Обстеження простати» (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільного/ ПСА загального) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 230
505 Індекс НОМА (Глюкоза, інсулін, розрахунок індексу НОМА) 1,5 р.д. Венозна кров (сироватка) 175
506 Пакет «Діагностика вуглеводних порушень» (глюкоза, інсулін,

с-пептид, глікований гемоглобін, Індекс НОМА)

2 р.д. Венозна кров (сироватка + кров з ЕДТА) 460
507 Індекс вільного андрогену (глобулін, що зв’язує статеві гормони( SHGB); тестостерон загальний, розрахунок індексу) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 285
508 Пакетне дослідження «ревмопроби кількісно» (АСО, РФ,СРБ) латекс-тест 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 1 35
509 Пакетне дослідження «ревмопроби кількісно» (АСО, РФ,СРБ, серомукоїди) латекс-тест 1,5 р.д. Венозна кров (сироватка) 1 8 0грн.
510 Тест на толерантність до пероральної глюкози (2-разовий забір крові)   1 р.д. Венозна кров (сироватка) 80
500 Пакет  №500  “Цервікальний скринінг” (визначення HPV 16, 18 типів якісно + рідинна цитологія ) 4 р.д. зішкріб 485
501 Пакет  №501  “Цервікальний скринінг” (визначення HPV 21 типів кількісно + рідинна цитологія) 4 р.д. зішкріб 810
511 Пренатальний скринінг І триместру (β-ХГТ, РАРР-А білок) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 275
512 Пренатальний скринінг ІІ триместру (β-ХГТ, А FP , Е3 ) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 355
513 Пакет “Надлишкова вага” (ТТГ, кортизол, пролактин, тестостерон загальний, глюкоза)  1 р.д. Венозна кров (сироватка) 515
514 Пакет “Обстеження вагітної при взятті на облік” (ЗАК, ЗАС, група крові+ Rh , коагулограма, БАК 2, а/т до ВІЛ, Treponema pallidum, TORCH-інфекції ( Ig G , Ig M ), ВХГТ) 3 р.д. Венозна кров (ЕДТА цитрат натрію сироватка) сеча 1840

Комплексні біохімічні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
300 Загальна біохімія N 1 (загальний білок, білірубін, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін,холестерин,тригліцериди)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 240
301 Загальна біохімія N 2 (загальний білок, білірубін, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін,холестерин,тригліцериди,

глюкоза)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 260
302 Загальна біохімія №3 (загальний білок,білірубін,АЛТ,АСТ,сечовина,

креатинін,глюкоза,лужна фосфатаза,залізо)

1 р.д.

Венозна кров сироватка

260
303 ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ (загальний білок, альбумін, білірубін, АСТ,АЛТ, ЛФ,y-ГГТ, α-амілаза,тимолова проба)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 240
304 Ниркові проби: ( загальний білок,альбумін, креатинін,сечовина)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 130
305 Ниркові проби 2 : ( загальний білок,альбумін, креатинін,сечовина, сечова к-та)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 160
306

Пакет «Електроліти» (Калій, натрій,хлор, кальцій іонізований )

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 145
307 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ,ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 160
308 «Білірубін фракційно»(білірубін

загальний, білірубін прямий, непрямий).

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 100
309 Коагулограма (Протромбіновий час (ПТЧ), % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/INR), Тромбіновий час (ТЧ), АЧТЧ, Фібриноген) 1. р.д. Венозна кров (цитрат натрію) 220

Загальні клінічні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
002 Клінічний аналіз крові (аналізатор): 16 показників

1 р.д.

Венозна, капілярна кров

50
06 Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

1 р.д.

Венозна, капілярна кров

30
05 Час згортання крові

1 р.д.

Капілярна кров

45
001 Клінічний аналіз крові (розгорнутий): 16 показників (аналізатор), ШОЕ, лейкоцитарна формула

1 р.д.

Венозна, капілярна кров

80
003 Загальний аналіз сечі з мікроскопією

1 р.д.

Сеча

55
107 Кетонові тіла (ацетон) сечі

1 р.д.

Сеча

45
004 Аналіз сечі за Нечипоренком

1 р.д.

Середня порція ранкової сечі 55
07 Добова протеїнурія сечі

(добовий білок )

1 р.д.

Добова сеча

60
005 Аналіз сечі за Зимницьким

1 р.д.

Сеча

75
006 РМП (експрес діагностика сифілісу)

1 р.д.

Венозна кров (сироватка) 80
007 Ретикулоцити

1 р.д.

Капілярна кров

55
008 Аналіз крові на LE клітини

1 р.д.

Цільна кров

100

Аналіз крові на групу та резус приналежність

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
009 Антирезусні антитіла* 2 р.д.

Кров венозна

120
010 Антигрупові антитіла* 2 р.д.

Кров венозна

120
011 Група крові + Резус фактор 1 р.д.

Кров венозна

100

Онкологічні маркери

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
012 ПСА (простат -специфічний антиген)  загальний 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 115
013 ПСА (простат -специфічний антиген)  вільний 1 р.д.

Венозна кров

     (сироватка)
115
014 СА-125 (антиген раку яєчників) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 140
015 НЕ 4 (ранній онкомаркер яєчників) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 340
016 СА-19-9 (підшлункової залози, жовчевого міхура, товстого кишечника) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 145
017 СА 72-4 ( антиген раку шлунку) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 240
018 СА 242 (онкомаркер ШКТ) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 250
019 СА 15-3 (молочної залози) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 135
020 РЕА (раково-ембріональний антиген) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 125
021 Альфа-фетопротеїн (АФП) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
022 Бета-ХГТ (бета-хоріонічний гонадотропін людини) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 115
023 CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19, онкомаркер недрібноклітинної кальциноми легенів та сечового міхура) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 275
024 Антиген плоскоклітинної карциноми ( SCC - онкомаркер шийки матки) 5 р.д. Венозна кров (сироватка) 300
025 Інсуліноподібний фактор росту 1 ( IGF-1 )* 6 р.д. Венозна кров (сироватка) 350
026 Кальцитонін

1 р.д. Венозна кров (сироватка) 255
027 Нейрон-специфічна енолаза ( NSE , онкомаркер дрібноклітинного раку 

легень, нейробластоми та феохромоцитоми)

3 р.д. Венозна кров (сироватка) 300

Маркери захворювань підшлункової залози та цукрового діабету

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
028 Інсулін 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 130
029 С-пептид 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 130
030 Глікований гемоглобін HbA1c 2 р.д. Венозна кров (ЕДТА) 155
031 Лептин* 5 р.д. Венозна кров (сироватка) 480
135 Глюкоза 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45

Ендокринологічні дослідження
Репродуктивна система

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
032 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 180
033 Тестостерон вільний 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 145
034 Тестостерон загальний 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
035 Дегідротестостерон* 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 320
036 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
037 Фолікулостимулюючий (фолікулотропний) гормон (ФСГ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
038 Прогестерон (PGT) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
039 Пролактин ( PRL ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
040 Естрадіол (E2) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
041 Антимюллерів гормон (АМГ) 5 р.д. Венозна кров (сироватка) 380
042 Антиспермальні антитіла* 7 р.д. Венозна кров (сироватка) 250
043 Антиоваріальні антитіла* 7 р.д. Венозна кров (сироватка) 250

Тиреоїдні гормони

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
026 Кальцитонін 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 255
045 Паратгормон ( PTH ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка  або плазма ЕДТА) 150
046 Тиреотропний гормон  (ТТГ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
047 Вільний тироксин (fT4) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
048 Вільний трийодтиронін (fT3) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
049 Загальний тироксин ( t T4) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
050 Загальний трийодтиронін ( t T3) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
051 Антитіла до тиреоперексидази (anti-TPO/АТПО) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
052 Антитіла до тиреоглобуліну (anti-T G /АТ G) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
053 Тиреоглобулін ( TG ) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
054 Антитіла до рецепторів ТТГ, кількісне визначення* 4 р.д. Венозна кров (сироватка) 360

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
055 Кортизол 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 140
056 Аденокортикотропний гормон (АКТГ) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 300
057 Соматотропний гормон (ГР – гормон росту) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 145
058 Альдостерон 7 р.д. Венозна кров (сироватка) 320
059 17- α -оксипрогестерон (17- α ОНП, 17-ОН-прогестерон) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 140
060 Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 125

Пренатальна діагностика

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
061 β-ХГТ (бета-хоріонічний гонадотропін людини)- для невагітних і вагітних до 4 тижня 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 115
062 β-ХГТ вільний (бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 115
063 β-ХГТ (бета-хоріонічний гонадотропін людини) – для вагітних на 5-18 тижні вагітності 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 115
064 Альфа-фетопротеїн ( AFP ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
065 РАРР-А (протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 160
066 Естріол вільний (Е3) 3 р.д. Венозна кров 120
067 Плацентарний лактоген ( HPL ) 3 р.д. Венозна кров 130

Показники імунограми

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
068 Імунограма (клітинний імунітет по С D ) 3 р.д. Венозна кров (ЕДТА) 250
069 Загальний імуноглобулін E 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
070 Загальний імуноглобулін М 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
071 Загальний імуноглобулін А 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
072 Загальний імуноглобулін G 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
073 Показники фагоцитарної  активності 3 р.д. Венозна кров (ЕДТА) 150
074 Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 3 р.д. Венозна кров (ЕДТА) 150

Алергологічні панелі

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
075 Інгаляційна панель, IgE (20 алергенів)

(пилок рослин: бородавчатої берези, сірої вільхи, горіха, дуба, тимофіївки лугової, жита, полину, ланцетного подорожника; кліщ D. pteronyssinus, кліщ D. farinae; епідерміси: собаки, кота, коня, морської свинки, хом’яка, кролика; грибок Alt. tenuis, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum)

3 р.д. Венозна кров (сироватка) 700
076 Педіатрична панель, IgE (20 алергенів)

(харчові продукти: арахіс, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно пилок рослин: бородавчатої берези,тимофіївки полину, кліщі: D. Pteronyssinus, D., епідерміси: собаки, кота, коня, грибки: A sp. fumigatus, Cla. herbatum)

3 р.д.

Венозна кров (сироватка) 700
077 Харчова панель,  IgE (20 алергенів)

(лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшенична мука, кунжут, житнє борошно)

3 р.д. Венозна кров (сироватка) 700
078 Целіакія, Ig A

(гліадин, тканинна трансглутаміназа)

3 р.д. Венозна кров (сироватка) 500
079 Аутоімунна- стандартна Х панель(14)

(Ro/SS-A 52 Синдром Шегрена, La/SS-B синдром Шегрена, СENP-B підгострий СЧВ, CREST-синдром, феномен Рейно, первинний біліарний цироз печінки, Scl - 70 системна склеродермія, dsDNA системний червоний вовчак, МРО АНЦА-васкуліти, синдром Чардж-Стросса, мікроскопічний поліангіїт, PR3 АНЦА-васкуліти, гранульоматоз Вегенера, АМА М2 первинний біліарний цироз печінки, PM/Scl100 змішаний синдром: системна склеродермія/дерматоміозит, Рибосомальний фетопротеїн Р, PCNA, Sm системний червоний вовчак, ТПО, Тиреоглобулін (TG) )

4 р.д. Венозна кров (сироватка) 750
080 Гепато/нефрологічна панель 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 670

Дослідження гемостазу

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
081 Протромбіновий час (ПТЧ), % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR) 1 р.д. Венозна кров з цитратом натрію (плазма) 85
082 Тромбіновий час (ТЧ) 1 р.д. Венозна кров з цитратом натрію (плазма) 55
083 Фібриноген 1 р.д. Венозна кров з цитратом натрію (плазма) 60
084 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1 р.д. Венозна кров з цитратом натрію (плазма) 55
085 D-Димер, кількісно 1 р.д. Венозна кров з цитратом натрію (плазма) 155
086 Вовчаковий антикоагулянт* 3 р.д. Венозна кров з цитратом натрію (плазма) 250

Вітаміни

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
087 Ціанкобаламін (Вітамін В12) 1, 5 р.д. Венозна кров (сироватка) 170
088 Фолієва кислота (Вітамін В9)* 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 220
089 Вітамін Д загальний (Д23) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 350

Біохімічні дослідження крові
Білки

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
090 Альбумін 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35
091 Білок загальний 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35
092 Мікроальбумін (в добовій сечі) 1 р.д. Добова сеча 65
093 Серомукоїди 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
094 Тимолова проба 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
095 Трансферин 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 120

Ферменти

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
096 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
097 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
098 Альфа-амілаза 1 р.д. Венозна кров (сироватка), сеча 45
098/1 α-амілаза в сечі 1 р.д. сеча 45
099 Гама-глутамілтрансфераза(ГГТ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
100 Лактатдегідрогенеза 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
101 Лужна фосфатаза 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
102 Ліпаза* 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 75
103 Креатинкіназа МВ (КФК МВ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 55

ПІГМЕНТИ

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
104 Білірубін загальний 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
105  Білірубін прямий 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35
106  Білірубін непрямий 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35

Субстрати/метаболіти

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
108 Креатинін 1 р.д. Венозна кров 40
153 Креатинін 1 р.д. Добова сеча 40
109 Сечова кислота

1 р.д. Венозна кров 35
110 Сечовина 1 р.д. Венозна кров 35

Електроліти

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
111 Залізо (Fe) 1,5 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
112 Кальцій (Ca) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
113 Кальцій (Ca) в добовій сечі 1 р.д. Добова сеча 45
114 Калій (K) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35
115 Натрій (Na) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35
116 Магній (Mg) 1,5 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
117 Фосфор (P) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
118 Кальцій іонізований 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 65
119 Хлориди 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 35
254 Мідь* 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 100
255 Цинк* 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 100
269 р H крові 1,5 р.д. Венозна кров (сироватка) 55

Панель контролю анемії

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
111 Залізо 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
120 Феритин 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 200
095 Трансферин 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
256 Церулоплазмін* 4 р.д. Венозна кров (сироватка) 200
121 Залізо-зв ’ язуюча здатність загальна (ТІВС, разом із залізом)* 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 75
122 Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена* 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 45

Ревматоїдна панель

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
123 C-реактивний білок (СРБ)
кількісно (латекс-тест)
1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
124 С-реактивний білок (СРБ)

кількісно ІФА

1 р.д. Венозна кров (сироватка) 70
125 Антистрептолізин О (АСО)

кількісно (латекс-тест)

1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
126 Ревматоїдний фактор (РФ)

кількісно (латекс-тест)

1 р.д. Венозна кров (сироватка)    45
093 Серомукоїди 1 р.д. Венозна кров (сироватка)    45
127 Цитруліновий мутований віментин, а/т IgG (Anti-MCV)* 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 550
128 Цитруліновий циклічний пептид а/т IgG (Anti-CCP) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 550

Ліпіди

Вуглеводний обмін

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
129 Холестерин загальний 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
130 Тригліцериди 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
131 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 50
132 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 50
133 Аполіпопротеїн А1* 4 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
134 Аполіпопротеїн В1* 4 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
030 Глікований гемоглобін (HbA1c) 1,5 р.д. Венозна кров ( ЕДТА) 155
135 Глюкоза ( венозна кров) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
136 Глюкоза (добова сеча) 1 р.д. Добова сеча 45
028 Інсулін 1,5 р.д. Венозна кров (сироватка) 130
029 С-пептид 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 130

Гострофазові маркери (запалення)

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
137 Прокальцитонін 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 170
124 С-реактивний білок (кількісно) ІФА 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 70

Маркери метаболізму кісткової тканини

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
026 Кальцитонін 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 255
112 Кальцій 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
118 Кальцій іонізований 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 65
116 Магній 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40
045 Паратгормон 1 р.д. Венозна кров (сироватка, плазма) 150
117 Фосфор 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 40

Cерцево-судинні маркери

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
085 Д-димер (кількісно) 1 р.д. Венозна кров (з цитратом натрію) 155
138 Тропонін (кількісно) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 130
100 Лактатдегідрогеназа 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 60
124 С-реактивний білок (кількісно) ІФА 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 70
129 Холестерин загальний 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 45
131 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності(ЛПВЩ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 50
132 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності(ЛПНЩ) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 50

Мікробіологічні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
400 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. Сеча 350
401 Бактеріологічне дослідження із зіву з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. матеріал з зіву 350
402 Бактеріологічне дослідження із піхви з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. матеріал з піхви 355
403 Бактеріологічне дослідження із уретри з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. матеріал з уретри 355
404 Бактеріологічне дослідження з цервікального каналу з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. матеріалу з цервікального каналу 350
405 Бактеріологічне дослідження матеріалу з везикул, пустул, фурункулів з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. матеріалу з везикул, пустул, фурункулів 355
406 Бактеріологічне дослідження калу з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 7-10 р.д. Кал в стерильному контейнері 360
407 Бакпосів на грибкову флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 14-21 р.д. Луски, нігті в стерильному контейнері 300

Діагностика целіакії

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
139 Гліадин, антитіла IgA 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 210
140 Гліадин, антитіла Ig G 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 210
141 Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig G 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 210

Аутоімунні маркери

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
142 Фосфоліпіди, Ig G 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 290
143 Фосфоліпіди, Ig M 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 290
086 Вовчаковий антикоагулянт* 3 р.д. Венозна кров з цитрат натрієм (плазма) 250

Діагностика інфекційних хвороб
Імунологія

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
144 Гепатит В, Hbs-антиген (HBsAg)

Поверхневий

1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
145 Гепатит В, Hbе-антиген (HBеAg)

Оболонковий

2 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
146 Гепатит В-імуноглобулін G до core

Антигену ( HBcore Ig G )

2 р.д.

Венозна кров (сироватка) 120
147 Гепатит В, антитіла IgM до c ore антигену (HBс ore IgМ) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
148 Гепатит С, сумарні антитіла до HCV (Anti-HCV total) 1 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
149 Гепатит А імуноглобулін М ( aHAV Ig M) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
150 Гепатит А імуноглобулін G (aHAV Ig G) 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 120
151 Цитомегаловірус, антитіла IgM 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
152 Цитомегаловірус, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
153 Цитомегаловірус, індекс авідності антитіл IgG 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 440
154 Токсоплазма, антитіла IgM 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
155 Токсоплазма, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
156 Трихомонада, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
157 Краснуха, антитіла IgM 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
158 Краснуха, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
159 Вірус простого герпесу І-ІІ типів, антитіла IgM 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
160 Вірус простого герпесу І-ІІ типів, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
161 Вірус простого герпесу ІІ типу, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
162 Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG до нуклеарного антигену ( NA ) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
163 Вірус Епштейна-Барр, антитіла Ig M до капсидного антигену ( VCA) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
164 Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG до ранніх білків (Е A) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
165 Сифіліс (Treponema pallidum), сумарні антитіла 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 100
166 Антитіла до ВІЛ-інфекції 3 р.д. Венозна кров (сироватка) 125
167 Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), сумарні антитіла 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 100
168 Аскариди, Антитіла до антигенів IgG (Ascaris lumbricoides) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
169 Опісторхи, антитіла до антигенів IgG (Opisthorchis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
170 Токсокари, антитіла до антигенів IgG (Toxocara canis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
171 Ехінококи, антитіла до антигенів IgG (Echinococcosis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
172 Лямблії, сумарні антитіла 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
173 Трихінела, антитіла до антигенів IgG ( Trichinella spiralis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
174 Хламідія трахоматіс,  Ig G (Chlamydia trachomatis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
175 Хламідія трахоматіс,  Ig А (Chlamydia trachomatis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
177 Хламідія трахоматіс,  Ig М (Chlamydia trachomatis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
178 Хламідія пневмонія, Ig G (Chlamydia pneumoniae) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 180 
179 Хламідія пневмонія, Ig М (Chlamydia pneumoniae) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 180
180 Уреаплазма уреалітікум IgG (Ureaplasma urealyticum) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
181 Мікоплазма  пневмонія, Ig G (Mycoplasma pneumoniae) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 180
182 Мікоплазма  пневмонія, Ig M (Mycoplasma pneumoniae) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 180
183 Мікоплазма  хомініс, IgG (Mycoplasma hominis) 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 110
184 Мікобактерія туберкульозу, сумарні антитіла (Mycobacterium tuberculosis)  2 р.д. Венозна кров (сироватка) 130
185 Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 340
186 Кашлюк(Bordetella pertussis), антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 340
187 Хвороба Лайма / бореліоз, антитіла IgМ 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 300
188 Хвороба Лайма / бореліоз, антитіла IgG 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 250
189 Кір  (Morbillivirus) Ig G 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 200
190 Кір  (Morbillivirus) Ig М 2 р.д. Венозна кров (сироватка) 370

ПЛР дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
191 ПЛР. Гепатит В (якісн.визн.) 4 р.д. Кров (ЕДТА) 180
192 ПЛР. Гепатит В (кільк. визначення) 4 р.д. Кров (ЕДТА) 480
193 ПЛР. Гепатит С (якісн.визн.) 3 р.д. Кров (ЕДТА) 190
194 ПЛР. Гепатит  С (кількісне визначення, Real - time )                     4 р.д. Кров (ЕДТА) 560
195 ПЛР. Гепатит  С (генотипування 1, 2, 3)   ( Real - time )                       4 р.д. Кров (ЕДТА) 460
196 ПЛР. Вірус простого герпесу ( I- II типи), (якісно) 1,5 р.д. зішкріб 120
196/1 ПЛР. Вірус простого герпесу ( I- II типи), (якісно) 1,5 р.д. кров 120
196/2 ПЛР. Вірус простого герпесу ( I- II типи), (якісно) 1,5 р.д. слина 120
196/3 ПЛР. Вірус простого герпесу ( I- II типи), (якісно) 1,5 р.д. ліквор 120
197 ПЛР. Вірус герпесу I - II типу

 (кількісне визначення , Real - time)

2 р.д. у/г зішкріб 155
197/1 ПЛР. Вірус герпесу I - II типу (кількісне визначення, Real - time 2 р.д. кров 155
197 /2 ПЛР. Вірус герпесу I - II типу (кількісне визначення, Real - time 2 р.д. слина 155
198 ПЛР. Вірус герпесу 6 тип (якісне визначення) 1,5 р.д. у/г зішкріб 125
198/1 ПЛР. Вірус герпесу 6 тип (якісне визначення) 1,5 р.д. сеча 125
198/2 ПЛР. Вірус герпесу 6 тип (якісне визначення) 1,5 р.д. к ров (EDTA) 125
199 ПЛР. Вірус герпесу 6 тип ( кількісне визначення , Real - time ) 3 р.д. у/г зішкріб, слина, сеча, букальний епітелій, ліквор 165
200 ПЛР. Цитомегаловірус (якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 120
200/1 ПЛР. Цитомегаловірус (якісн.визн.) 1,5 р.д. слина 120
200/2 ПЛР. Цитомегаловірус (якісн.визн.) 1,5 р.д. кров (EDTA) 120
200/3 ПЛР. Цитомегаловірус (якісн.визн.) 1,5 р.д. сеча 120
200/4 ПЛР. Цитомегаловірус (якісн.визн.) 1,5 р.д. ліквор 120
201 ПЛР. Цитомегаловірус

( кількісне визначення,

Real - time)

3 р.д. у/г зішкріб 165
201/1 ПЛР. Цитомегаловірус

( кількісне визначення, Real - time)

3 р.д. Слина 165
201/2 ПЛР. Цитомегаловірус

( кількісне визначення,

Real - time)

3 р.д. сеча 165
201/3 ПЛР. Цитомегаловірус

( кількісне визначення,

Real - time)

3 р.д. кров ( EDTA) 165
202 ПЛР. Вірус Епштейна- Барр (якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 125
202/1 ПЛР. Вірус Епштейна- Барр (якісн.визн.) 1,5 р.д. сеча 125
202/2 ПЛР. Вірус Епштейна- Барр (якісн.визн.) 1,5 р.д. ліквор 125
202/3 ПЛР. Вірус Епштейна- Барр (якісн.визн.) 1,5 р.д. слина 125
202/4 ПЛР. Вірус Епштейна- Барр (якісн.визн.) 1,5 р.д. букальний епітелій 125
202/5 ПЛР. Вірус Епштейна- Барр (якісн.визн.) 1,5 р.д. кров (ЕДТА) 125
203 ПЛР. Вірус Епштейн – Барр

(кількісне визначення , Real - time )                                         

3 р.д. у/г зішкріб 180
203/1 ПЛР. Вірус Епштейн – Барр (кількісне визначення, Real - time) 3 р.д. слина 180
203/2 ПЛР. Вірус Епштейн – Барр (кількісне визначення , Real - time ) 3 р.д. Кров (ЕДТА) 180
204 ПЛР. Токсоплазма ( якісне визначення ) 1,5 р.д. у/г зішкріб 125
204/1 ПЛР. Токсоплазма ( якісне визначення ) 1,5 р.д. кров 125
204/ 3 ПЛР. Токсоплазма ( якісне визначення ) 1,5 р.д. ліквор 125
205 ПЛР. Папіломавірус високоонко-генний 21 типів (кількісно) 3 р.д. у/г зішкріб 450
206 ПЛР. Папіломавірус ВПЛ 6,11, і 44 типи (кількісне визначення) 3 р.д. у/г зішкріб 170
207 ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний ВПЛ 68,73, і 82 типи (кількісне визначення) 3 р.д. у/г зішкріб 170
208 ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний ВПЛ 26,53, і 66 типи (кількісно визначення) 3 р.д. у/г зішкріб 170
209 ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний

16 і 18 типи (якісн.визн.)

1,5 р.д. у/г зішкріб 125
210 ПЛР. Папіломавірус високjонкогенний 16 і 18 типи (кількісне визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 170
211 ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний скринінг 12 типів (якісн.визн.) 3 р.д. у/г зішкріб 270
212 ПЛР. Папіломавірус високо онкогенний скринінг 12 типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59

(кількісне визначення, генотипування, Real - time)

3 р.д. у/г зішкріб 330
213 ПЛР. Папіломавірус низькоонкогенний 6,11 типів (якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 130
214 ПЛР. ВПЛ 6,11 ( кількісне визначення, Real - time ) 3 р.д. у/г зішкріб 165
215 ПЛР. Хламідія трахоматіс (якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб, сперма, секрет простати 120
216 ПЛР. Хламідія трахоматіс (кількісне визначення, Real - time) 3 р.д. у/г зішкріб 160
217 Уреаплазма, диференціація типів urealyticum parvum якісн. визн 1,5 р.д. у/г зішкріб 120
218 ПЛР. Уреаплазма уреалітікум (кількісне визначення, Real - time) 3 р.д. у/г зішкріб 160
219 ПЛР. Мікоплазма геніальна ( якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 120
220 ПЛР. Мікоплазма генітальна(кількісне визначення, Real - time) 3 р.д. у/г зішкріб 160
184/1 Мікобактерія туберкульозу ( якісне визначення) кров 3 р.д. кров 160
184/2 Мікобактерія туберкульозу ( якісне визначення) мокротиння 3 р.д. мокротиня 160
184/3 Мікобактерія туберкульозу ( якісне визначення) сеча 3 р.д. сеча 160
221 ПЛР. Гарднерела ( якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 120
222 ПЛР. Гарднерела (кількісне визначення, Real - time) 3 р.д. у/г зішкріб 170
223 ПЛР. Кандіда ( якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 120
224 ПЛР. Кандіда( кількісне визн.) 3 р.д. у/г зішкріб 160
225 ПЛР. Трихомонода ( якісн.визн.) 1,5 р.д. у/г зішкріб 120
226 ПЛР. Трихомонада

( кількісне визначення, Real - time)

3 р.д. у/г зішкріб 170
227 ПЛР. Гонококова інфекція

( якісн.визн.)

1,5 р.д. у/г зішкріб 130
227/1 ПЛР. Гонококова інфекція

(кількісне визн.)

3 р.д. у/г зішкріб 150

Генетичні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
228 Оцінка генетичної схильності до лактазної недостатності 5 р.д. кров (ЕДТА) ,  букальний зішкріб 250
229 Визначення генів систем згортання крові і фолатного циклу (MTHFR, MTRR, MTR) 5 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 300
230 Інтерлейкін 28В (ІЛ-28, IL-28B) 5 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 400
269 Поліморфізм генів тромбофілії 5 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 1300
231 F2-протромбін (фактор ІІ згортання крові) 5 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 250
232 F5 (фактор V згортання крові) 5 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 250
257 Поліморфізми, асоційовані РМЗ і РЯ
- Генетика BRCA (BRCA1 185delAG /3875del4)
- Генетика BRCA (BRCA1 3819del5 /T300G)
- Генетика BRCA (BRCA1 2080delA (insA)/BRCA2 6174delT)
- Генетика BRCA (BRCA1 4153delA /5382insC)
5-7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 1050
258 AZF мікроделеціі (визначення делеції локуса AZF на Y -хромосомі чоловіка) 5-7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 650
259 Генетичний ризик розвитку хвороби Крона 5-7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 650
260 Генетичний ризик раку простати 5-7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 850
261 Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера 5-7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 650
262 Генетичний паспорт шкіри

(12 поліморфізмів)
7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 2000
263 Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера  UGT1 A1 5-7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 400
264 Генетичний паспорт харчування ( FABP2 , PPARG , ADRB2

(2 поліморфізми) , ADRB 3, LCT , MTHFR , CYP1 A2, VDR , IL 6, SOD 2

7 р.д. кров (ЕДТА) , букальний зішкріб 2500
265 Мікроелементи  (калій, магній, цинк, селен) 15 р.д. Кров, сеча, волосся 1000

Цитологічні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
233 Мазок  CVU на флору 1 р.д. Мазок 80
234 Мазок виділень із уретри у чоловіків 1 р.д. Мазок 80
235 Цитоморфологічне дослідження шийки матки і цервікального каналу 2 р.д. Мазок 80
236 Цитоморфологічне  дослідження аспірату порожнини матки 2 р.д. Аспірат порожнини матки 150
237 Мікроскопія секрету простати 1 р.д. Секрет простати 80
238 Дослідження еякуляту (спермограма) 1 р.д. Еякулят 130
239 Цитологічне дослідження пунктату з черевної порожнини 1 р.д. пунктат 150
267 Цитологічне дослідження клітин тканини щитовидної залози 3 р.д. Тканина ЩЗ 170
266 Цитологічне дослідження плевральної рідини 2 р.д. Плевральна рідина 120
240 ПАП тест на основі рідинної цитології (пофарбування за Папаніколау) 5 р.д. Зішкріб (в спеціальне транспортне середовище) 360
241 ПАП тест Стандартний (пофарбування за Папаніколау) 2 р.д. Мазок 150
242 Мазок-відбиток з ВМС (спіралі) 1 р.д. Відбиток спіралі 60
268 Цитологія виділень правої молочної залози 2 р.д. Виділення молочних залоз 80
243 Харкотиння (загальний аналіз+атипові клітини) 2 р.д. харкотиння 100

Дослідження шкіри, нігтів на виявлення кліщів,грибків

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
244 Мікроскопія на виявлення патгрибків шкіри 1 р.д. Шкіра 75
244/1 Мікроскопія на виявлення патгрибків волосся 1 р.д. Волосся 75
244/2 Мікроскопія на виявлення патгрибків нігтів 1 р.д. Нігті 75
245 Мікроскопія на Demodex з шкіри обличчя 1 р.д. Шкіра, повіки 75
245/1 Мікроскопія на Demodex з повіки 1 р.д. Шкіра, повіки 75
246 Мікроскопія мазка слизової рота 1 р.д. Мазок 80

Паразитологічні дослідження

Код Найменування Термін виконання Біоматеріал Вартість (грн)
247 Дослідження калу на яйця гельмінтів + цисти лямблій 1 р.д. Кал 100
248 Дослідження калу на найпростіших 1 р.д. Кал 60
249 Дослідження калу на яйця гельмінтів 1 р.д. Кал 60
250 Дослідженння мазка з періанальних складок на наявність яєць гостриків 1 р.д. Зіскоб 60
251 Копрограма 1 р.д. Кал 160
252 Дослідження калу на приховану кров 1 р.д. Кал 70

Маніпуляції та послуги

Найменування Вартість (грн)
Виїзд лаборанта “на дім” (без врахування транспорту) 100
Забір венозної крові одноразовими системами 20
Забір капілярної крові одноразовими системами 5
Контейнер для забору сечі 10
Забір матеріалу(виділень сечостатевих органів) 25
Пробірка для забору взірців крові 15
Забір матеріалу для рідинної цитології 30